Tag: bồi thường

Lấy ý kiến người dân về việc bồi thường, tái định cư

nam-trung-yen-1-1426467609130

Bộ TN&MT vừa có dự thảo thông tư về việc bồi thường, hỗ trợ,tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển. Theo dự thảo, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng phối hợp